Twórcy Klasyki Literatury Polskiej

Dostojnik kościelny, poeta, a także prekursor polskiej powieści. Urodził się 3 lutego 1735 roku w Dubiecku nad Sanem, zmarł 14 marca 1801 roku w Berlinie.Pod pseudonimem Michał Mowiński wydał również komedie "Solenizant, Statysta i Łgarz". Wywodził się ze zubożałej rodziny magnackiej. W 1751 za namową rodziców - i podobnie jak jego dwaj bracia - wstępuje do seminarium duchownego w Warszawie, w 1759 otrzymuje święcenia kapłańskie, po czym udaje się na dwuletnie studia do Rzymu. Po powrocie do kraju sprawował funkcję sekretarza prymasa Władysława Łubieńskiego - co było tym bardziej znaczące, że w czasie bezkrólewia prymas sprawował funkcję tzw. interrexa, czyli pełnił niektóre obowiązki monarchy. Potem Krasicki został kapelanem królewskim Stanisława Augusta Poniatowskiego, a z czasem monarcha obdarzył go m.in. Orderem Orła Białego. W 1765 wraz z Franciszkiem Bohomolcem i przy współpracy króla Krasicki zakłada czasopismo "Monitor", wychodzące do roku 1785, krytyczne wobec pozostałości kultury czasów saskich.(źródło https://culture.pl/pl/tworca/ignacy-krasicki)Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl